เกี่ยวกับเรา

มุ่งแสวงหาแนวทางการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายรัฐ "ENERGY 4.0" เพราะเราเล็งเห็นปัญญาด้านพลังงาน สภาวะการใช้พลังงานในปัจจุบัน น้ำมันถูกใช้ด้านการขนส่ง มากถึง 55% ของการใช้น้ำมันในประเทศไทย ก่อให้ประเทศไทยตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะขาดแคลน

พลังงานเชื้อเพลิง และทำให้ประเทศไทยขาดดุลการค้า อย่างมากและแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ภาครัฐออก นโยบาย ด้านพลังงาน ภายใต้ชื่อ "ENERGY 4.0" หาแนวทางแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนพลังงานเช่นโครงการ Electric Vehicle เพื่อลดการไหลออกของเงินตราต่างประเทศและลด มลพิษในเมือง เพื่ออนาคตของประเทศไทย

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกแนวทางที่จะพาประเทศไทยสู่พลังงาน 4.0 ตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายในปี 2563 อัตราส่วนการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะมีอัตราเพิ่มขึ้น 30:70

บริษัท อีมอร์เตอร์ฟอร์คลีนเอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้นำเข้าและประกอบ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในโรงงานในประเทศไทย เรานำเข้าชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พร้อมอะไหล่ไว้บริการทุกชิ้นส่วนของแต่ละรุ่นที่นำเข้า เพื่อให้ศูนย์บริการ ที่มีอยู่ทุกหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทย ภายใต้มาตรฐาน การผลิตและบริการของ Honda Palla China

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จดทะเบียนได้ ดีไซน์เท่ห์ ประหยัด สมรรถนะเยี่ยม ใช้เวลาในการชาร์ต 6-8 ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 60 กม./ชั่วโมง ระยะทางวิ่งต่อเนื่อง 70 กม.เหมาะสำหรับผู้ที่มีหัวใจรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ปราศจากมลพิษทางอากาศ ประหยัดค่าน้ำมันได้ปีละกว่า 8,000 บาท ต่อการวิ่งที่ 1,000 กิโลเมตร/เดือนVisitors: 21,982